Tschandala/Tattaren
Lindy Larsson/Strindbergs Intima Teater

Foto och grafisk design: Stefan Forss

Orädd går Lindy Larsson i clinch med August Strindberg – på titanens egen teater! Tschandala/Tattaren är en både personlig och allmängiltig uppgörelse med Strindbergs antiziganistiska text “Tschandala”. Larsson tar avstamp i sin egen bakgrund med queerkultur och resanderomernas traditioner när han elegant avtäcker lager av förtryck, bjuder motstånd och inger hopp. Med suveränt fysiskt utspel och karismatisk sång, som kan försätta berg, pekar hans teaterkonsert på behovet av många människors upprättelse.

— Urvalskommitténs motivering

I den prisade föreställningen Tschandala/Tattaren bjuder Lindy Larsson med den hyllade orkestern Bon Bon Band i ryggen på en personlig teaterkonsert utifrån sitt ursprung. Han ger en röst åt resandefolket och synliggör en blind fläck i vår svenska historia som genljuder in i vår samtid. Föreställningen tar sig an stora och komplexa frågeställningar om utanförskap och övergrepp, men också om överlevnad, läkande och frigörelse. Det är en musikalisk manifestation, högspänd romanimusik utan skyddsnät och en akut åtgärd för att bevara en hotad minoritet, romanifolket. Det är en revision av den svenska historien och en punkig uppgörelse med Strindberg och kortromanen ”Tschandala”.

Tschandala/Tattaren är framtagen i samarbete med Strindbergs Intima Teater.

Medverkande och regi Lindy Larsson
Text Lindy Larsson, Stefan Forss, August Strindberg
Kostym Delaine Le Bas, Stefan Forss
Musik Bon Bon Band
Ljud & ljus Gustave Lund

Läs mer om produktionen här

Tillbaka till alla utvalda produktioner