Out of the Closet (RU)

Out of the Closet är en dokumentärteater om homosexuella som kommer ut. Det är ett första försök att prata om den känsliga situationen i Ryssland på teaterscenen.

Förr eller senare ställs nästan alla homosexuella inför frågan: “Hur skulle jag berätta det här för mina föräldrar? Borde jag berätta det?”

Våra karaktärer, homosexuella i varierande åldrar och social status, ger olika perspektiv på frågan. Några känner det som att de lever med två tabun: föräldrarna och jobbet. Andra, i en sorts automatisk homofobiattack, letar efter korrektion i kyrkan. Några blir påkomna och fortsätter ljuga utan att tänka efter, eftersom de vet att även deras föräldrar är bekvämare med lögnen.

Artistiskt team:
Valery Voronetsky – idé och research
Nana Grinstein – dramatiker och dramaturg
Anastasia Patlay —idè, research, regissör

IN ENGLISH
Out of the Closet is a documentary theatre performance about gays ‘coming out’. This is a first attempt in Russia to speak about this delicate situation on the theatre stage.

Sooner or later almost every gay faces the question: “How would I say it to my parents? Should I say it?”.

Our characters, gays of different ages and social status, give different perspectives to this question. Some feel themselves comfortable living with two taboo: parents and job. Others in auto-homophobia attack look for “correction” in church. Some occasionally ‘get caught’ and keep lying without a second thought, because they know, that their parents, too, are more comfortable with the lie.

Artistic team:
Valery Voronetsky – idea and research
Nana Grinstein – playwright and dramaturg
Anastasia Patlay —idea, research, director of the show


Out of the Closet
Producent: Teatr.doc
Spelplats: Fri Scen
Dag: Torsdag 2 augusti
Tid: 18.00-19.20
Originalpris: 150 kr, med Pridepass: 75 kr