Urvalskommittén 2025

Urvalskommitténs ordförande: Anna Håkansson – scenkonstkritiker Dagens Nyheter, Stockholm

Malin Palmqvist – frilansjournalist och scenkonstkritiker, Östersund

Kristina Lindquist – frilansande teaterkritiker för Dagens Nyheter, Sveriges radio, Malmö

Monika Wade – publikstrateg på Folkteatern och medgrundare till produktionsplattformen Possibilitas i Göteborg.
Konstnärlig ledare för aliasTEATERN i Stockholm

Loretto Villalobos – kritiker, Uppsala

Karim Rashed – dramapedagog, dramatiker och regissör, Malmö

Thomas Olsson – konst- och danskritiker, frilansjournalist, Stockholm

Kristina Ros – konstnärlig ledare och dramaturg på Masthuggsteatern samt projektledare för Barnteaterakademien, Göteborg

Susanne Holmberg – journalist och kulturrecensent, Luleå

Urvalskriterier Scenkonstbiennalen 2025
Urvalet ska bestå av scenkonstproduktioner med hög konstnärlig kvalitet och utgöras av de produktioner som urvalskommittén anser vara de mest intressanta och/eller de som undersöker, utmanar och utvecklar konstformen, och som har haft premiär under spelperioden 1 januari 2023 – 31 december 2024.