Scenkonstbiennalen är Sveriges största festival för scenkonst
Nästa biennal äger rum 23-28 maj 2017 i Norrköping

Scenkonstbiennalen arrangeras av oss på Scensverige i samarbete med en eller flera värdar och hålls vartannat år.

Biennalen innefattar utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern, studentproduktioner samt internationella gästspel. Dessutom innehåller Scenkonstbiennalen en mängd seminarier, workshops, samtal, möten, fester och mycket mycket mer.

Nästa Scenkonstbiennal kommer äga rum i Norrköping den 23-28 maj 2017, med Östgötateatern och Upplev Norrköping som värdar.

Alla producenter i landet har fått nominera föreställningar till Scenkonstbiennalen i Norrköping den 23-28 maj 2017. Deadline för att nominera sin föreställning var den 14 november 2016. De valda förställningarna presenteras i januari 2017.

Utöver de valda föreställningarna innehåller Scenkonstbiennalen en mängd andra programpunkter så som seminarier, workshops, möten, föreläsningar, debatter etc. Scensveriges styrelse utser en programgrupp som ansvarar för detta innehåll. Vi välkomnar nu våra medlemmar att komma in med förslag och önskemål på programpunkter till Scenkonstbiennalen 2017 senast den 28 november 2016.

De utvalda föreställningar kommer att presenters den 27 januari 2017!

Nominering och urvalskommitté

Deadline för nomineringarna var den 14 november 2016. Urvalet presenteras i januari 2017.

Föreställningarna till Scenkonstbiennalen 2017 väljs ut av en särskild urvalskommitté som tillsätts av Scensveriges styrelse.
Här ser du vilka som sitter i 2017 års urvalskommitté.

Vid frågor, kontakta Scensverige på info@scensverige.se eller 08–462 25 30.


Övrigt program och programgruppen

Utöver de valda föreställningarna innehåller Scenkonstbiennalen en mängd andra programpunkter så som seminarier, workshops, möten, föreläsningar, debatter etc. Alla våra medlemmar har fått möjlighet att inkomma med förslag och önskemål på programpunkter till Scenkonstbiennalen 2017. Deadline för förslagen var den 28 november 2016. Vid frågor, kontakta Sofia Wärngård Lang, sofia@scensverige.se.

Scensveriges styrelse har utsett en programgrupp som tar emot och kurerar medlemmarnas förslag och önskemål av seminarier, workshops, aktiviteter och mötesplatser. Programgruppens uppdrag är skapa en biennalprogram med både bredd och spets.
Här hittar du alla medlemmar i programgruppen för 2017.


Arkiv

Scenkonstbiennalen är en hopslagning av Teaterbiennalen och Dansbiennalen och är Sveriges största festival för scenkonst. Biennalen arrangeras av oss på Scensverige i samarbete med en eller flera värdar.

Scenkonstbiennalen innefattar utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern, studentproduktioner samt internationella gästspel. Dessutom innehåller Scenkonstbiennalen en mängd seminarier, workshops, samtal, möten, fester och mycket mycket mer.
Här kan du läsa mer om tidigare biennaler