International Dance Day 29 april 2024

Den 29 april firas International Dance Day världen över, och varje år ger International Theatre Institute (ITI) i samarbete med International Dance Committee (IDC) and the World Dance Alliance Asia Pacific (WDA) ett uppdrag till en konstnär att skriva ett budskap. 2024 har den argentinska dansaren Marianela NÚÑEZ valts ut att dela sitt budskap.

A memory is not enough to make history. And the history of a theatre, like that of each one, is also the history of others, of how an art like dance migrated and grew in different latitudes. The walls of the Royal Ballet treasure photographs that narrate the journey, history calls for its protagonists and dance in Argentina shines with each of those names. Often, institutions submerge themselves in silent anonymity, without faces or surnames, avoiding facing the echo of the past. The organizations promoted and supported by ITI-UNESCO, such as the Argentine Dance Council, that frequently act as a wall that stops forgetfulness. I am with you all in the commitment to rescue and revitalize the history of masters, artists and choreographers who have enriched the world of dance, deserving of being heard by future generations. Let us all know that we are not spectators, but inheritors of a tradition forged with art, dignity and sacrifice, nourishing our path with vocation and love for beauty. Although the future and the present capture our attention, without the solid foundation of the past, without the fertility of our land, the dance tree cannot flourish. The roots are tradition and at the same time… nutrients.

Biografi
Budskapet på spanska (originalspråk)
Budskapet på engelska

Cultural Bank, Triangle for Ukrainian Artists

Vi samlar in och transporterar utrustning till Theatre of Playwrights i Kiev. Nu söker vi fler som kan donera till exempel scenteknik, datorer, material och annat. Nytt eller begagnat, stort eller smått, din medverkan gör skillnad. Allt stöd behövs, situationen är för teatrar är mycket svår i Ukraina. Initiativet är en del av projektet Triangle for Ukrainan Artists.

Hör av dig till projektledningen så berättar vi mer asa.steinsvik@kulturhusetstadsteatern.se eller info@scensverige.se 

Mer information om Triangle for Ukrainian Artists

Världsteaterdagen 27 mars 2024

Foto: Agnete Brun

Den 27 mars firas världsteaterdagen runt om i hela världen och varje år ger International Theatre Institute (ITI) ett uppdrag till en konstnär att skriva ett världsteaterbudskap. 2024 har den norska dramatikern och författaren Jon Fosse valts ut att dela sitt budskap. Våra kollegor på det finska ITI-centret TINFO har i år översatt budskapet från originalspråket norska till både svenska och finska.

Budskap för världsteaterdagen 2024

Konst är fred

Varje enskild människa är unik, och samtidigt lik alla andra människor. Det unika är det yttre som kan ses, självfallet, men det finns också något inuti varje enskild människa som tillhör enbart denna människa. Vi kan kalla det själ, eller ande – eller så behöver vi inte sätta ord på det, utan bara låta det finnas där.

Men samtidigt som vi är olika är vi också lika. Människor från alla delar av världen är i grunden lika, oavsett vilket språk vi talar, vilken hudfärg vi har, oavsett vilken hårfärg vi har.

Det är kanske något av en paradox, att vi samtidigt är helt lika och olika. Och kanske människan är paradoxal i sin spänning mellan kropp och själ, mellan det mest jordnära och immanenta och det som överskrider de materiella, jordiska begränsningarna.

Men konsten, den goda konsten, kan på sitt förunderliga sätt kombinera det helt unika och det universella, ja den kan få det unika, det främmande kan man säga, att bli universellt förstått. Den bryter ner gränser mellan språk, kontinenter, länder. Den sammanför inte bara det som kännetecknar varje enskild person, utan också, i en annan mening, det som kännetecknar grupper av människor, till exempel nationer.

Och konsten gör det inte genom att göra allt likadant, tvärtemot, den gör det genom att synliggöra det som skiljer oss, det främmande. I all god konst är det just det främmande, det som man inte helt förstår och ändå på något sätt skönjer, det gåtfulla kunde man kanske kalla det, som fascinerar, ja som skapar den transcendens, det överskridande som all konst måste innehålla och leda oss till.

Och jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att förena motsatser på. Det här är motsatsen till de våldsamma konflikter som vi så ofta ser sig utspela i världen, som förstör det främmande, det unikt annorlunda, ofta med hjälp av bestialiska teknologiska innovationer. Det finns terrorism. Det finns krig. För människan har också en djurisk sida, en sida som drivs av instinkt, där den andre, det främmande, inte upplevs som något fascinerande gåtfullt men i stället som ett hot mot den egna existensen. Och då försvinner det unika, det som skiljer oss och ändå är universellt begripligt, och blir till en kollektiv likformighet där det som är annorlunda måste utplånas. Det som utåt sett skiljer sig, till exempel en religion eller politisk ideologi, blir något som måste bekämpas och tillintetgöras.

Krig är en kamp mot det innersta i människan, det unika. Och det är en kamp mot all konst, mot konstens innersta väsen.

Jag har valt att tala om konst i allmänhet, inte om teaterkonst i synnerhet, eftersom all god konst, återigen innerst inne, handlar om samma sak, om att få det helt unika, det helt säregna, att bli universellt. Den kombinerar det unika och det universella i sitt konstnärliga uttryck. Inte genom att fjärma det unika, men genom att framhäva det, genom att låta det främmande framträda tydligt.

Det är så enkelt som att krig och konst är varandras motsatser, på samma sätt som krig och fred är varandras motsatser. Konst är fred.

Jon Fosse


Jon Fosse (1959) är en norsk dramatiker och författare. Han är känd för sin omfattande produktion som inkluderar pjäser, romaner, diktsamlingar, essäer, barnböcker och översättningar. Hans stil kännetecknas av minimalism och känslomässigt djup, vilket gör honom till en av de mest uppsatta dramatikerna i världen. År 2023 tilldelades Fosse Nobelpriset i litteratur för hans pjäser och hans prosa som ger röst åt det osägbara. Fosses verk har översatts till över femtio språk och de har satts upp på över tusen scener världen över. Hans minimalistiska och introspektiva pjäser, som ofta gränsar till lyrik, prosa och poesi, fortsätter den dramatiska tradition som etablerades av Henrik Ibsen på 1800-talet. Fosses arbeten har förknippats med postdramatisk teater, men hans romaner har beskrivits som postmodernistiska och avantgardistiska på grund av deras minimalism, lyrism och okonventionella användning av syntax.

Jon Fosse utforskar det mänskliga tillståndet och behandlar teman som osäkerhet, ångest, kärlek och förlust. Med sin säregna stil och djupgående studie av vardagliga situationer har han etablerat sig som en viktig person inom samtida litteratur och teater.

Budskap för världsteaterdagen svenska
Budskap för världsteaterdagen finska
Budskap för världsteaterdagen norska (originalspråk)

Kallelse årsmöte 2024

Vi vill härmed välkomna våra medlemmar till Scensveriges årsmöte 2024
Onsdagen den 15 maj kl. 10:00-12:00
Helsingborgs Konserthus (Lokal Markelius 1)
Roskildegatan 1, Helsingborg

I år genomförs Scensveriges årsmöte i samband med Bibu som arrangeras i Helsingborg den 15-18 maj. Läs mer om årets program här!

Information om anmälan skickas ut inom kort.
Dagordning och handlingar till årsmötet skickas ut senast 14 dagar före mötet.
Motioner skickas till info@scensverige.se och ska vara oss tillhanda senast den 14 april.

Kallelsen har skickats ut till Scensveriges rådsrepresentanter via mejl. Dessa företräder Scensveriges medlemsorganisationer på våra års- och rådsmöten. Om du inte längre är knuten till den organisation som utsett dig till rådsrepresentant ber vi dig kontakta organisationen så att de kan utse en ny person. Kontakta oss på Scensverige för mer info: info@scenverige.se

Kallelsen har även skickats ut till ledamöter i Scensveriges styrelse och kommittéer, som är varmt välkomna att delta på årsmötet 2024.

Nyhetsbrev februari 2024

Läs nyhetsbrevet här!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.


Nyhetsbrev december 2023

Läs nyhetsbrevet här!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.


Sweden Performing Arts Expo 26-31 augusti 2024

PRESSMEDDELANDE 16 NOVEMBER 2023

För första gången genomför Scensveriges exportfestival Swedstage och queerfestivalen Stolt Scenkonst tillsammans med  Stockholm Fringe Festival (STOFF) och World Fringe Congress sina evenemang samtidigt, för att med gemensam kraft lyfta den svenska scenkonsten på den globala kulturkartan.

Under fem fullspäckade dagar kommer dessa populära festivaler pågå samtidigt och erbjuda både en nationell och internationell plattform för nyskapande scenkonst. Detta unika samarbete är ett ypperligt tillfälle för artister, festivalbokare och publikgrupper att mötas under en intensiv vecka i augusti. 

– Många internationella scener och festivaler håller den svenska scenkonsten högt, det finns stort intresse, säger Scensveriges verksamhetschef Ulricha Johnson.
– Samtidigt konkurrerar vi med de största showcasefestivalerna i t ex Tyskland, Frankrike, och utmaningen är att locka besökarna till Sverige. Att vi går ihop med den drillade festivalen STOFF och maximerar innehåll, värdskap och kontaktytor gör Stockholm till en väldigt attraktiv arena för upplevelser och mötesytor.

Scensverige är landets största partsneutrala organisation för främjandet av professionell scenkonst, vars 200 medlemmar är fackliga organisationer, arbetsgivare, institutioner, fria aktörer, centrumbildningar, allianser, konstnärliga högskolor och andra scenkonstorganisationer. Scensverige är sedan 1951 det svenska centret i UNESCO-anknutna International Theatre Institute.

– Det ska bli oerhört spännande att nu kunna turboladda denna ambition under festivalens femtonårsjubileum och eskalera i en serie av fler kraftfulla steg mot att lyfta svenska kulturutövare på den globala marknaden. Det känns glädjande och är en naturlig utveckling att genomföra detta i samarbete med Scensverige och med gemensam kraft verka för en fruktsam internationalisering av fri svensk scenkonst, säger STOFF’s festivalgeneraler Helena Bunker & Adam Potrykus.

Stockholm Fringe Festival har sedan 2010 agerat både som en inkörsport för internationella akter som vill möta en svensk publik samt som en språngbräda för inhemska akter som vill veckla ut sina kreativa vingar inom ramen av ett internationellt sammanhang.