Alla skriker digitalt men hur många lyssnar?

Alla skriker digitalt men hur många lyssnar?

Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film – Yrkesavdelning 112Louis De Geer Konsert & Kongress
Onsdag 24 maj kl. 13:00-13:45Håller vi på att springa in i den ”digitala väggen”? Är verkligen digital marknadsföring optimal för alla och vilka ytor skapas när alla springer åt samma håll? Hur kan vi använda det fysiska mötet i vår marknadsföring och hur kan vi använda de digitala möjligheter som erbjuds som ett komplement?

Utifrån Marcus egna erfarenheter från teaterområdet, kombinerat med erfarenheter från andra verksamheter, lyfter han både möjligheter och utmaningar för teatergrupper att nå ut med sin marknadsföring.

Om utbildaren: Marcus har förflutet inom teatern, både som anställd och som frilans. Han har arbetat främst som skådespelare, men också som producent. Nu arbetar Marcus som utbildare och föreläsare inom kommunikationsområdet, bl. a som uppdragsutbildare på Berghs School of Communication, Strand Academy. Han har flertalet uppdragsgivare både inom svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. Föreläsare:
Marcus Höök, vd på Agera Kommunikation