Anmälan till Scensveriges Rådsmöte 2018!

Välkommen på rådsmöte och seminarium!

Den 19 november samlas Scensverige i Göteborg, för rådsmöte och ett seminarium om scenkonst för barn och unga. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Plats: Folkteatern Göteborg
Datum: 19 november
Rådsmöte: 13.00-13.45 (för Scensveriges rådsmedlemmar)
Seminarier: 14.00-16.30 (för alla)

14.00 – 16.30 Bäst i Världen – ett seminarium om scenkonst för barn och unga.
Scenkonstnärens expertis från lärande till skapande. Tillsammans med en expertpanel samtalar vi om scenkonst för barn och unga, med fokus på utbildning, bransch & framtid. Moderator för seminariets två delar, är Catharina Bergil, enhetschef Scenutbildningarna på Högskolan för scen och musik.

Program:

14.00 – 15.15 Utbildningsperspektiv, panelsamtal med Niklas Hald (Stockholms konstnärliga högskola, skådespeleri), Alejandro Bonnet (Stockholms konstnärliga högskola, mimgestalning) & Pelle Nordin (fd. rektor och lektor Högskolan för scen och musik, Göteborg)

15.15 – 15.30 Paus

15.30 – 16.30 Branschperspektiv, panelsamtal med Lars Melin (Regionteater väst, konstnärlig chef teater), Bronja Novak Lindblad (Big wind, dansare & koreograf) & Kristina Ros (Teaterakademin & Masthuggsteatern, dramaturg).

16.30 Barmingel

VARMT VÄLKOMNA!