Audition för nyanlända skådespelare

Audition för nyanlända skådespelare

Arrangeras av Arbetsförmedlingen Kultur MediaLouis De Geer Konsert & Kongress
Trozellirummet
Onsdag 24 maj kl. 13:00-14:45
Arbetsförmedlingen Kultur Media arrangerar en audition där uppdragsgivare erbjuds möjlighet att möta och se skådespelare från hela Sverige presentera sig och sitt arbete för dem. Fokus kommer att ligga på skådespelare som relativt nyligen kommit till Sverige och som ofta saknar kontakter och nätverk här. Detta arrangemang utförs i syfte att lyfta fram uppdragsgivarnas och kulturskaparnas kunskap om varandra samt hitta nya samarbetsmöjligheter.

Anmälan sker genom Arbetsförmedlingen Kultur Media, för mer information kontakta Mats Johnson 010-486 71 90, mats.johnson@arbetsformedlingen.se