Boka ditt biennalpass – 1 dag gratis

Via länken nedan kan du som har rätt till ett gratis dagspass till Scenkonstbiennalen 2019 boka in dig på andra aktiviteter och föreställningar den dag du medverkar. Även om du inte ämnar delta i några andra aktiviteter behöver du lösa ut ditt dagspass eftersom det krävs för deltagande.

I fältet Kod skriver du in det ID-nummer programpunkten du medverkar i har, är du osäker kontakta i första hand arrangören och i andra hand Scensveriges kansli, info@scensverige.se.

Bokar du in dig på aktiviteter fler dagar betalar du mellanskillnaden själv.

Medverkar du i programpunkter under flera dagar har du rätt till 2- respektive 3-6 dagars gratispass, kontakta info@scensverige.se för att få din länk. Berätta vilka programpunkter du medverkar i under veckan.

Observera: Du skall ha ett giltigt pass den dag du medverkar i en programpunkt/aktivitet – detta kommer kontrolleras på plats. Du kan alltså inte nyttja ditt fria dagspass en annan dag, eller ge bort passet till någon annan. 

Boka här: www.trippus.net/skb19-900