Dags för ITI:s världskongress

KarabudaDags för ITI:s världskongress

På ITI:s världskongress i Yerevan, Armenien kommer på svenskt initiativ Alfons Karabuda att vara keynote speaker i generalförsamlingen. Karabuda talar utifrån FN-rapporten ” The Right to freedom  of Artistic expression and creativity” som han har varit med om att arbeta fram. Karabuda är ordförande i European Composer & Songwriter Alliance, ordförande i SKAP och expertråd i frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt till FN:s råd för mänskliga rättigheter. I sitt arbete fokuserar Karabuda på konstnärliga rättigheter och värdet av kultur.  

I den svenska delegationen till världskongressen ingår Ann Mari Engel, vice ordförande i ITI Worldwide  och ordförande för Actions Committe for Artists Rights samt Ulla Svedin, Teaterunionens  vice ordförande, m fl.

ITIs världskongress äger rum 17-22 november.

Mer information om kongressen finns här.