Rapport från Teaterunionens scenkonstdebatt

IMG_8475Rådsmötet den första december följdes av en kulturpolitisk debatt med fokus på scenkonst. Samtalet ägde rum på Kulturhuset-Stadsteatern under ledning av kulturjournalisten Ylva Lagercrantz Spindler

I panelen ingick Karin Enberg, ordförande i Teaterunionen och chef för NorrbottensteaternJaan Kolk, förbundsdirektör TeaterförbundetUlrika Holmgaard, VD/Förbundsdirektör Svensk ScenkonstMargreth Elfström, verksamhetschef Danscentrum samt Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna. Dessvärre saknande Kulturdepartementet representation då Martin Sundin, enhetschef för scenkonst, tvingades ställa in sin medverkan. Sedan samtalet, som baserade sig på den framlagda kulturbudgeten, ägde rum har denna röstats ned och förutsättningarna än en gång förändrats. Gemensamt för de medverkande var att uppräkningen av medlen ansågs för låg och att scenkonsten, bortsett från det föreslagna anslaget till allianserna, inte uppmärksammats tillräckligt. Bristen på statistik påtalades och hamnade åter på dagordningen i och med förslaget att Myndigheten för kulturanalys läggs ner. Frågan förblir olöst. Stefan Johansson, dramaturg på Malmö Opera, ställde frågan om intresset för scenkonst inte överlag minskat och att det är anledningen till kulturbudgetens brister. Karin Enberg menade att engagemanget tvärtom ökat.