Kallelse årsmöte 2024

Vi vill härmed välkomna våra medlemmar till Scensveriges årsmöte 2024
Onsdagen den 15 maj kl. 10:00-12:00
Helsingborgs Konserthus (Lokal Markelius 1)
Roskildegatan 1, Helsingborg

I år genomförs Scensveriges årsmöte i samband med Bibu som arrangeras i Helsingborg den 15-18 maj. Läs mer om årets program här!

Information om anmälan skickas ut inom kort.
Dagordning och handlingar till årsmötet skickas ut senast 14 dagar före mötet.
Motioner skickas till info@scensverige.se och ska vara oss tillhanda senast den 14 april.

Kallelsen har skickats ut till Scensveriges rådsrepresentanter via mejl. Dessa företräder Scensveriges medlemsorganisationer på våra års- och rådsmöten. Om du inte längre är knuten till den organisation som utsett dig till rådsrepresentant ber vi dig kontakta organisationen så att de kan utse en ny person. Kontakta oss på Scensverige för mer info: info@scenverige.se

Kallelsen har även skickats ut till ledamöter i Scensveriges styrelse och kommittéer, som är varmt välkomna att delta på årsmötet 2024.