Nätverket Stolt Scenkonst bildas

Stolt Scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv – i Sverige och internationellt. Nätverket bildades 2017 under Växjö Pride med visionen att scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst. Läs mer om nätverket här.