Teaterns utbildningsråd bildas

1963 bildades Teaterns utbildningsråd av Teatrarnas Riksförbund, Svenska Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet. Rådets främsta uppgift blev att driva fram etableringen av de statliga scenskolorna,  Operahögskolan och Dramatiska Institutet. 1972 upplöstes detta råd och ersattes med unionens utbildningsutskott som branschens gemensamma organ för utbildningsfrågor.

Scensverige har än idag en aktiv utbildningskommitté som du kan läsa mer om här.