Den subjektiva tolkningen av skådespelarkroppen

Den subjektiva tolkningen av skådespelarkroppen

Arrangeras av ScensverigeLouis De Geer Konsert & Kongress
Fredag 26 maj kl. 10:00-11:45Ett fördjupande samtal mellan skådespelare om kroppens begränsningar och möjligheter, med fokus på rasifieringsprocessen och hur skådespelare tilldelas olika roller av publiken. Om alla kan spela allt, hur hanterar vi publikens blick på skådespelaren? Hur påverkar publikens fördomar tolkningen av verket? Hur samverkar ickevithet, klass och språk? Hur förhåller vi oss som yrkeskonstnärer till rasifiering i relation till verket? Vem får leva ut fiktionen och vem måste ta ansvar för verkligheten?
Samtalsledare:
Farnaz Arbabi

Medverkande:
Bahar Pars, skådespelare
Davood Tafvizian, skådespelare
Joel Mauricio Isabel Ortiz, skådespelare
Marall Nasiri, skådespelare
Maria Salah, skådespelare
Christopher Lehmann, skådespelare