Föreställningar

Scenkonstbiennalen innehåller valda föreställningar, internationella gästspel, studentproduktioner samt föreställningar av värdteatern.

De valda föreställningarna väljs ut av en särskild urvalskommitté, utsedd av Scensveriges styrelse.Uppdraget till urvalskommittén är att spegla hela bredden inom svensk scenkonst med föreställningar som riktar sig till barn, unga och vuxna. Produktionerna ska hålla en hög konstnärlig kvalitet och vara särskilt intressanta till form och innehåll eller för scenkonstens utveckling. Urvalet ska göras med strävan efter god representation beträffande genus, mångfald och geografisk spridning.[ess_grid alias=”alla forestallningar”]