Arbetsmiljö

AVTALVISUM OCH TILLSTÅND FÖRSÄKRINGAR LÖNER OCH SKATTER TRANSPORTER TEKNIKUPPHOVSRÄTT BIDRAGSGIVARE LÄNKARReglera i avtalet vem som har det övergripande samordningsansvaret för arbetsmiljön, vid ett gästspel, oftast är det arrangören. Det innebär i enkelhet att denne person informerar om vem som tar beslut, vem som är ansvarig mm. Personen med det övergripande samordningsansvaret kan ålägga den gästande gruppen att använda utrustning som uppfyller kraven enligt svensk arbetsmiljölagstiftning.