Homo(sapiens) Karolin Kent

Foto: Donovan von Martens

Är människoarten så klok som vi vill tro? Karolin Kent gör en starkt visuell undersökning av vår utveckling och våra relationer till det som finns runt omkring oss. I flerdimensionella installationer bestämmer kostymer och sceniska objekt rörelsernas karaktärer. Ljudet, direkt upphämtat från de tre dansarnas rörelser, processas till varierande landskap. Känsligt fullbordar ljuset det helgjutna uttrycket där koreografin med stark förankring i kroppen söker sig både inåt och utåt. I förhöjd form ses ryggrader växa medan plast blir en tyngande börda.

— Urvalskommitténs motivering

homo(sapiens) är ett visuellt och kroppsligt verk genomsyrat av autenticitet, där polariteter samexisterar. Verket diskuterar relationen mellan identitet och prestation genom att utforska mänskliga basala somatiska processer. Vad händer när djupa autentiska somatiska processer möter yttre faktorer och artificiell form? Genom att föreslå ett annat varande utforskar homo(sapiens) vibrationer. Enligt Bonnie Bainbridge Cohen (2018) är vibrationer något som föregår liv och stöttar all levande form. Dessa skapar och omskapar form. Vibrationer som den rörelse du känner när du är stilla och förnimmer det ljud du hör när du är tyst. Det är genom vibrationer som vi upplever vår plats inom detta fält av existens.

“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).

homo(sapiens) ifrågasätter prestationssamhället där prestation har blivit vår identitet, och varandet, det mänskliga, har glömts bort.

KONSTNÄRLIG LEDARE/KOREOGRAF I SAMBAND MED DANSARNA Karolin Kent
DANSARE Fredrika Byman Moberg, Tanja Andersson, Aloun Marchal
KOSTYM/SCENOGRAFI Linnea Bågander
LJUD Hannah Tolf
LJUSDESIGN/SCENTEKNIKER Miranda Seiborg Wikström
LIVE-STREAM Donovan von Martens, Camilla Topuntoli, Magnus Bergström
FOTO Donovan von Martens
SAMPRODUCENTER Atalante, Rum för dans och Falkhallen, Teater Halland, 3våningen, Skogen, Wu ArtSpace.

Föreställningen är nominerad av Atalante. En live-streamad premiär genomfördes i Falkhallen genom Rum för dans.
Karolin Kent samarbetar med Producentbyrån.

På grund av jäv har Cecilia Suhaid Gustafsson har inte har deltagit i vare sig diskussion eller beslut angående föreställningen Homo(sapiens).