Hur mår den queera scenkonsten i Sverige?

Hur mår den queera scenkonsten i Sverige?

Seminarium
Dag: Torsdag 28 juli.
Tid: 14:00-14:45
Plats: Fri Scen/KilenJoakim Rindå leder ett samtal med Gertrud Larsson- dramatiker, Magnus Holm- teaterchef Regionteatern Blekinge Kronoberg, Anna Cedergren- chef Umeå Teaterförening mfl.