(im)perfekta koreografier no. 1

(im)perfekta koreografier no. 1

c.offFlygeln
Fredag 26 maj kl. 18:30-19:00
Lördag 27 maj kl. 13:00-13:30
Lördag 27 maj kl. 17:00-17:30(im)perfekta koreografier är en föreställning där olika, särskilda röster dansar ett flerstämmigt samtal.

Plötsliga kast och förlängd väntan styr detta danssamtal som tillåter varje enskild rörelse att begrunda sin avvikande mening. Särskilda tillsammans, med vackert allvar och med smittande humor växer flera rumsligheter fram, verkliga och uppdiktade. Inkännande och på avstånd berättas ett mellanmänskligt narrativ som spränger språkets gränser.

Föreställningen är ett av flera utfall av ett konst- och forskningsprojekt med samma titel, som i enlighet med cripteori utmanar normativa föreställningar om förmågor, kroppar, rörelser och språk. Projektet erkänner och tillvaratar så kallade intellektuella och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som specifika och högt utvecklade förmågor. Vidare tar projektet, så som denna föreställning, avstånd från ”integrerad dans” genom att förespråka och verkställa jämlikhet bortom normens likhetskrav. På scenen och i arbetet bejakas det avvikande sinnessensibla som konstitutiv i konstens tillblivelse, likaså i en social gemenskap utan hierarkier.

På Scenkonstbiennalen visas del 1 och 4 från föreställningen. Välkommen till en helt perfekt (im)perfekt koreografi!

 

Fotograf: Cristina Caprioli

Av och med: Cristina Caprioli, Anja Arnquist, Dario Barreto Damas, Philip Berlin, Carin Elander, Pavle Heidler, Madeleine Lindh och David Pervaz
Specialskriven musik: Yoann Durant
Film: Cristina Caprioli
Filmklippning: Madeleine Lindh
Filmmusik: Alva noto xerrox phaser acat 1
Producent: Izabella Borzecka
Administrativ koordinator: My Carnestedt
Press och kommunikation: Elin Grelsson Almestad

En c.off produktion i samproduktion med ccap och i samarbete med Vida omsorg & utbildning. Med medel från Arvsfonden, Kulturrådet och Stockholms stad.

Här kan du läsa en intervju med dansaren Carin Elander.