Internationella Dansdagen 2019

Internationella Dansdagen 29 april 2019

Dansaren, koreografen & pedagogen Karima Mansour från Egypten, har blivit utvald av ITI (International Theatre Institute) att skriva 2019 års dansbudskap.

I begynnelsen fanns rörelse. Och så länge som tiden själv har dansen varit ett starkt verktyg för uttryck och firande. De upptäckta bilderna på egyptiska faraoners väggar inspirerar dansskapare än idag. Dans användes för att frambesvärja de många dansens gudar och gudinnor med allt vad de representerar i betydelse och koncept som balans med koppling till rättvisa, musikalitet, ton, individuell och kosmisk medvetenhet och ännu mer.

Jag läste en gång: ”Dans under faraonernas tid ansågs upphöja anden hos både dansaren och betraktarna eller deltagarna. Musik och dans åkallade det mänskliga tillståndets högsta ingivelser medan det också tröstade människor under livets besvikelser och förluster.”

Rörelse är ett språk som vi alla talar. Rörelse är ett universellt språk som tillhör alla om vi bara öppnar våra sinnen och lyssnar. Att lyssna är det som krävs, ett lyssnande utan avbrott, lyssnande utan dömande, lyssnande i tystnad och tillåtande för rörelsen att passera genom kroppen i stunden, eftersom allting som är inuti oss och runt oss är i rörelse, ständig rörelse. Det kan uppstå när kroppen inte ljuger utan lyssnar på sin sanning och manifesterar den.

Genom att lyssna på våra hjärtslag, kan vi dansa livets dans som kräver rörelse, rörlighet och anpassningsbarhet, i en ständigt skiftande koreografi.  

I vår nutid när kontakt och förbindelse fått helt nya innebörder och där vi befinner oss vid vårt lågvattenmärke i vår förmåga till kontakt förblir dansen den mest eftertraktade handlingen för att hjälpa oss att återskapa denna förlorade förbindelse.  Dansen tar oss tillbaka till våra rötter, i kulturellt hänseende men också i det mest omedelbara sensoriska, personliga, individuella, själ och hjärta- hänseendet, medan det samtidigt möjliggör för oss att vara flockdjur. För det är när vi har kontakt med oss själva och lyssnar till vår inre rytm som vi verkligen kan etablera kontakt med andra och kommunicera.

I dans är kulturen gemensam och gränser omvandlas till inkludering och enighet via ett universellt språk.

Kroppen är ett instrument för uttryck, ett kärl för vår röst, våra tankar och känslor, vår historia, vårt varande och existens, vår längtan till uttryck och kontakt manifesterat genom rörelse.

Dans är ett utrymme som tillåter oss att få kontakt med vår sanning och för det krävs stillhet. Dansen ger oss kontakt och får oss att känna oss hela och det är bara i den känslan som vi kan hitta frid och med frid kommer tystnad och det är genom tystnad som vi kan höra, lyssna, tala och genom denna stillhet lära oss att dansa våra sanningar, och det är då dansen blir relevant.

I rörelse och dans kan vi röra oss från det vertikala till det horisontella, uppifrån och ner och vice versa. I rörelse och dans kan kaos skapas och omorganiseras, eller inte. Där kan vi skapa våra egna verkligheter och flyktiga kortlivade ögonblick ett efter ett. Ögonblick som kan beröra oss och dröja sig kvar i våra minnen, för att inspirera oss och förändra oss och andra för livet. Det är det som är det sanna uttryckets makt och därmed dansens makt.

Dans helar. I dans kan mänskligheten mötas.

Jag bjuder in er att resa bortom gränser, bortom identitetskris, bortom nationalism och bortom ramar. Låt oss befria oss själva från sådana begränsningar och hitta rörelse och momentum i vårt universella språk. Jag uppmanar alla att dansa till sina egna hjärtslag, till sin inre sanning därför att dessa inre rörelser leder till inre revolution och det är där verklig förändring sker.

Översättning från engelska: Brita Osafo och Ulricha Johnson

Message for International Dance Day 2019, English

Message for International Dance Day 2019, French

Biography of the message author, English

Biography of the message author, French