It´s here, it´s queer

It´s here, it´s queer –
vi tar tempen på den stolta queera scenkonsten i Sverige

Arrangeras av Scensverige Louis De Geer Konsert & Kongress
Lördag 27 maj kl. 13:00- 13:45Scensverige kommer för andra året att arrangera Stolt Scenkonst på Stockholm Pride, och i år även i Malmö, där institutioner, fria producenter, etablissemanget och avantgardet samlas för att prata om och ta del av scenkonstprojekt med hbtq-inriktning. Det finns många konstnärer som länge utforskat dessa områden och just nu kan vi se att hbtq-teman i både den breda och smala scenkonsten är en naturlig del av den svenska repertoaren. Detta syns inte minst på urvalet i årets biennal. Har vi kommit någon vart? Ska vi fira? Vad är nästa steg? Hur ser framtiden ut? Scensveriges verksamhetschef Ulricha Johnson inleder ett samtal som hålls av Riksteaterns Joakim Rindå, medskapare av den aktuella ”Landet Inuti”, om att vara queer i glesbygd. Flera biennalaktuella gäster deltar i samtalet. Medverkande:
Malin Hellkvist Sellén
Eddie Mio Larson
Farnaz Arbabi
Joakim Rindå
Ulricha Johnson