Klimatsmart scenkonst?

Klimatsmart scenkonst?

Arrangeras av ScensverigeLouis De Geer Konsert & Kongress
Lördag 27 maj kl. 15:00-15:45
Klimatfrågan, med dess vida och komplexa teman, har gjort intåg på teaterscenen men hur har våra produktionssätt påverkats?

Vad betyder det att producera scenkonst i skuggan av klimatförändringar och med ökade klimatkrav? Vad skulle det innebära för produktion, organisering, marknadsföring, spridning och de konstnärliga valen att på riktigt ställa om till en hållbar scenkonst? Vad skapar ett aktivt miljöarbete för paradoxer då olika krav ställs mot varandra? Och hur skulle klimatmedvetenhet kunna inspirera oss till nya arbetssätt och nya samarbeten?Medverkande:
Magnus Möllerstedt
Liv Elf Karlen
Malin Hellkvist Sellén
Måns Lagerlöf
Erik Sundin