Kön som masker

Kön som masker

Workshop arrangerad av Teaterförbundets Normkreativa arbetsgrupp NKA och SkådespelaravdelningÖstgötateaterns kansli
Slottsgatan 135, repsal vån 4
Fredag 26 maj kl. 13:00-14:45
Praktisk workshop för att dekonstruera koderna för maskulinitet och femininitet. Vad består maskuliniteter och femininiteter i för sceniska kvalitéer och hur kan vi använda dessa på ett normkreativt sätt som skådespelare?

Liv Elf Karln leder en praktisk igångsättare för att röra sig bort från gestaltning som befäster tvåkönsnormen.

Målgrupp: verksamma i yrken på scenen. Max 12 deltagareWorkshopledare:
Liv Elf Karlén