Kulturens ABC

Kulturens ABC

Arrangeras av ScensverigeLouis De Geer Konsert & Kongress
Scenen utanför Hemerycksalen
Torsdag 25 maj kl. 12:00-12:45
Konstnärliga ledaren Cecilia Suhaid Gustafsson och skådespelaren Caisa-Stina Forsberg driver podden Kulturens ABC. De startade podden som ett forum för att tala om vilka vedermödor som kulturarbetare står inför. På grund av fantastisk uppskattning, lovord och hoppingivelse från deras lyssnare, så fortsatte de: Prata. Om dödsynder och dygder, ångest, kroppsideal, älskog och kulturbranschen. De vill vara din tröst i natten och ditt dagliga eldvatten. De är alltid inlägg i kulturdebatten! Medverkande:
Cecilia Suhaid Gustafsson
Caisa-Stina Forsberg