Larma och göra sig till – ett samtal om kritiken och dess gränser

Larma och göra sig till – ett samtal om kritiken och dess gränser

Svenska Svenska Teaterkritikers Förening och KonstkritikersamfundetLouis De Geer Konsert & Kongress
Lördag 27 maj kl. 13:00-13:45Samtidigt som scenkonsten överskrider allt fler gränser rör sig kritiken sällan mellan konstformer. Medan kritiken marginaliseras ställs också större krav på de kritiker som blir kvar. Dagens teaterkritik har beskyllts för att vara okritisk. Är kritiken rent av överbeskyddande på grund av en missriktad lojalitet mot konstformen? Ligger det något i kritiken av kritiken och omfattar den i sådana fall även andra kritikområden?

Scenkonstkritiker delar den nödvändiga närvaron i rummet med konstkritiker, men vad skiljer oss åt och vad har vi att lära av varandra?Moderator:
Margareta Sörenson, dans- och teaterkritiker Expressen

Medverkande:
Ulrika Stahre, konstredaktör och kritiker Aftonbladet
Thomas Olsson, dans- och konstkritiker, frilans/SvD
Kristina Lindquist, teaterkritiker DN
Lis Hellström Sveningson, dans- och teaterkritiker GP