Noche/Cullberg

Foto: Nina Andersson Voigt

I Noche sätter koreografen Alma Söderberg och Cullbergs tio dansare natten i svängning. Ur mörkret framträder en symbios av rörelser och ljud, en sammansatt kör där rytmer med synkoper och plötsliga stopp ger spänning och variation. Rörelserna föder musiken och dansarnas röster böljar mellan viskningar till sång. Ur det kollektiva flödet bryter solon fram i den sparsamma ljusdesignens avgränsade fält, som påminner om månens sken. Allt bidrar till en magiskt fängslande stämning som skapar lust att gunga med.

– Urvalskommitténs motivering

Mötet mellan dans och musik, rörelse, rytm och röst är centralt i Alma Söderbergs konstnärskap. I Noche (2022) blir natten en symbol för en ny typ av musik och dans, mer ojämn i sin rytm, mer riskfylld, samtidigt mjuk, varm och mörk. På samma gång långsam och plötslig, ständigt återkommande men trots det oberäknelig, är natten ett mjukt avbrott med en helt egen rytm. Med sina pastellfärgade och suddiga kanter var The Listeners (2020), Alma Söderbergs första verk för Cullberg, ett kvällens verk. Där det slutar tar Noche vid. Från en mjuk väv av flera röster och rörelser, mot snittet, avbrottet, synkopen.

– I Noche har jag fokuserat ännu mer på rytm än tidigare. Mer specifikt har vi arbetat med synkoper som är variationer av rytm och plötsliga stopp. Min ambition är att det ska finnas en glasklar kvailté, på samma sätt som månskenet skapar tydliga konturer och former. Det ska vara tydligt i både musikalisk och visuell bemärkelse, säger Alma Söderberg.

Av Alma Söderberg
Koreograf Alma Söderberg
Musik Dehendrik Lechat Willekens
Kostym Behnaz Aram
Ljus Pol Matthé
Dans och röst har skapats i samarbete med Adam Schütt, Anna Fitoussi, Benjamin Pohlig, Camille Prieux, Cecilia Wretemark-Hauck, Eliott Marmouset, Freddy Houndekindo, Johanna Tengan, Katie Jacobson, Louise Dahl, Mohamed Y. Shika och Víctor Pérez Armero
Dansare Anna Fitoussi, Cecilia Wretemark-Hauck, Eleanor Campbell, Eliott Marmouset, Heather Birley, Katie Jacobson, Magali Camps (praktikant), Naomi Schouten (praktikant), Noam Segal

Läs mer om produktionen här

Tillbaka till alla utvalda produktioner