Om Månadens premiärer

 

Vad är Månadens premiärer?

Varje månad sammanställer vi Månadens premiärer. Det är en lista alla de produktioner som har premiär under den kommande månaden. Denna sammanställning skickas sedan ut tillsammans med Teaterunionens nyhetsbrev som når ca 2000 mottagare inom bransch och press.

Vilka få vara med i Månadens premiärer?

Alla professionella scenkonst producenter inom teater, dans, nycirkus, performence och musikteater är välkomna.

Hur hamnar min produktion i Månadens premiärer?

Varje professionell scenkonstproducent kan få en egen användare till Scendatabasen. Om du inte redan har en användare kan du få en genom att kontakta oss. När producenten fyllt i sina uppgifter i Scendatabasens formulär kommer dessa att publiceras på Scendatabasens hemsida och i Månadens premiärer.

Vad händer med de uppgifter som jag lämnar i Scendatabasen?

All information som fylls i i Scendatabasen sparas. Denna information används sedan i en mängd olika sammanhang för att få en samlad bild av svensk samtida scenkonst. Läs mer om Scendatabasen här.

Hur får jag inloggnings uppgifter till Scendatabasen?
Varje månad skickas en länk ut till alla de producenter som finns registrerade i Scendatabasen. Om du, din grupp eller kompani inte får något sådant mail kan det bero på att vi inte har uppdaterade kontaktuppgifter till er, eller att ni inte finns registrerade som användare. Kontakt Sofia Wärngård Lang: sofia@scensverige.se