Out of the Closet

Out of the Closet (RU)

Out of the Closet är en dokumentärteater om homosexuella som kommer ut. Det är ett första försök att prata om den känsliga situationen i Ryssland på teaterscenen.

Förr eller senare ställs nästan alla homosexuella inför frågan: “Hur skulle jag berätta det här för mina föräldrar? Borde jag berätta det?”

Våra karaktärer, homosexuella i varierande åldrar och social status, ger olika perspektiv på frågan. Några känner det som att de lever med två tabun: föräldrarna och jobbet. Andra, i en sorts automatisk homofobiattack, letar efter korrektion i kyrkan. Några blir påkomna och fortsätter ljuga utan att tänka efter, eftersom de vet att även deras föräldrar är bekvämare med lögnen.

Artistiskt team:
Valery Voronetsky – idé och research
Nana Grinstein – dramatiker och dramaturg
Anastasia Patlay —idè, research, regissör

IN ENGLISH
Out of the Closet is a documentary theatre performance about gays ‘coming out’. This is a first attempt in Russia to speak about this delicate situation on the theatre stage.

Sooner or later almost every gay faces the question: “How would I say it to my parents? Should I say it?”.

Our characters, gays of different ages and social status, give different perspectives to this question. Some feel themselves comfortable living with two taboo: parents and job. Others in auto-homophobia attack look for “correction” in church. Some occasionally ‘get caught’ and keep lying without a second thought, because they know, that their parents, too, are more comfortable with the lie.

Artistic team:
Valery Voronetsky – idea and research
Nana Grinstein – playwright and dramaturg
Anastasia Patlay —idea, research, director of the showOut of the Closet
Producent: Teatr.doc
Spelplats: Fri Scen
Dag: Torsdag 2 augusti
Tid: 18.00-19.20
Originalpris: 150 kr, med Pridepass: 75 kr