Praktisk information

 

Nästa Scenkonstbiennalen äger rum den 23-28 maj 2017 i Norrköping

Scenkonstbiennalen arrangeras av Teaterunionen med någon av våra medlemmar som värd. 2017 står Scenkonstbolaget i Östergötland som värd och Scenkonstbiennalen äger följaktligen rum i Norrköping.

Urvalet

Föreställningarna till Scenkonstbiennalen görs av en urvalskommitté utsedd av Teaterunionens styrelse. Uppdraget till urvalskommittén är att spegla hela bredden inom svensk scenkonst med föreställningar som riktar sig till barn, unga och vuxna. Produktionerna ska hålla en hög konstnärlig kvalitet och vara särskilt intressanta till form och innehåll eller för scenkonstens utveckling. Urvalet ska göras med strävan efter god representation beträffande genus, mångfald och geografisk spridning. Vi inbjuder alla producenter i landet att nominera föreställningar. Deadline för nomineringar är den 14 november 2016.

Programgruppen fungerar som kuratorer för biennalen och kommer, utifrån våra medlemmars förslag, sätta ihop ett mångfacetterat seminarium- och workshopprogram.

Urvalet till nästa Scenkonstbiennal presenteras i januari 2017.