Aktörssamverkan Indien

 

Kulturrådet och Sida utlyste 2012 en ny form av projektstöd, aktörssamverkan, som byggde på kultursamarbete med befintliga aktörer i några utvalda länder. Detta stöd möjliggjorde ett samarbetsprojekt mellan oss och Teater Nandikar i Kolkata, Indien.

4-9 juni 2012 arrangerade vi workshops i samarbete med Pantomimteatern och Teater Nandikar. Tema för dagarna handlade om kroppsspråk och teaterarbete som riktar sig till barn.

Workshopen leddes av Bo Lindström och Ulrika Mannerfelt från Pantomimteatern, som också visade delar ur sina föreställningar. Deltagare var medlemmar av gruppen Nandikar och deras Children’s Ensemble, medlemmar av andra teatergrupper i Kolkata, studenter och pedagoger samt, under en dag, barn. Teaterunionens generalsekreterare Ann Mari Engel medverkade som rapportör och gav en föreläsning om svensk barn- och ungdomsteater.

I den utvärdering av projektet som gjordes av Teater Nandikar framhölls särskilt som en viktig lärdom den pedagogiska metoden, ny kunskap om kroppsspråkets möjligheter och nya sätt att arbeta med barn och ungdom. Inom ramen för detta projekt deltog också Teater Nandikars ledning i Bibu, för att närmare lära känna svensk barn- och ungdomsteater samt sprida kunskap om sitt arbete i Calcutta.