Aktörssamverkan Tibet

 Kulturrådet och Sida utlyste 2012 en ny form av projektstöd, aktörssamverkan, som byggde på kultursamarbete med befintliga aktörer i några utvalda länder. Detta stöd möjliggjorde ett samarbetsprojekt mellan oss och Autonomous Theatre i Lhasa, Tibet.

På initiativ av Chinese Theatre Association arrangerades vi en workshop med Autonomous Theatre i Lhasa, Tibet den 2-9 augusti 2012. Vi tillfrågade Teater Pero om att leda workshopen och gästspela med sin föreställning Astons stenar. Det var första gången en internationell grupp besökte Autonomous Theatre och det blev ett mycket kreativt möte mellan grupperna.

Workshopen leddes av Peter Engkvist, Magnus Lundblad, Ulf Eriksson och Baura L Magnúsdóttir som ordnade en uppskattad presentation på Teater Pero i oktober 2012, där de berättade om sitt arbete i Tibet. Från arrangörerna i Kina framhölls efteråt att sättet att arbeta och spelstilen var något nytt och mycket spännande för gruppen som i hög grad kommer att påverka deras framtida arbete.

Teater Pero i TibetTeater Pero i TibetTeater Pero i Tibet