Nordic Drama Train

 

Nordisk Teaterunion arbetar med att lansera nordisk dramatik.

2012 ersattes det tidigare Nordiska dramatikerpriset med evenemanget Nordic Drama Train.  Nordic Drama Train innebär att nordiskt varje land väljer en eller två pjäser som representerar respektive land. Dessa pjäser presenteras sedan vid iscensatta läsningar i alla de nordiska länderna, oftast i samband med större festivaler.

Teaterunionen leder och samordnar juryarbetet för att ta fram det svenska bidraget till Nordic Drama Train, samt står för översättningen av de valda verken.  Juryn 2014 bestod av Lis Hellström Sveningson, Rolf S Nielsen och Marie Persson Hedenius.

Till Nordic Drama Train 2014 valdes två svenska pjäser som översattes och trycktes, med stöd från Sverige Dramatikerförbund.:

Författarna av Alejandro Leiva Wenger och Jag målar min himmel orange av Sofia Fredén.

Under scenkonstdagarna i Köpenhamn presenterades Författarna på danska med engelska texter på en mycket välbesökt

läsning på Husets teater.