ITIs världskongress 2014

 

ITI avhöll sin 34:e världskongress i Yerevan, Armenien den 17-22 november 2014 med deltagande av ett 60-tal länder på temat New Voices, New Audiences, Time fore Dialogue. Samtidigt arrangerades en teaterfestival med en rad föreställningar av armenisk scenkonst.

Från Sverige deltog Ann Mari Engel och Ulla Berg Svedin samt som speciellt inbjuden huvudtalare Alfons Karabuda, ordförande i SKAP och expert i FN-rapporten om The Right to freedom and Artistic Creativity.

Under kongressen hölls tre generalförsamlingar, kommittémöten, workshops, möten för olika grupper, ett symposium samt ett öppet forum om ITI:s framtida inriktning.

På kongressen valdes en ny exekutivkommitté. Ordförande för den kommande tvåårsperioden blev Mohammed Saif Al-Afkham, Fujairah/UAE, och vice ordföranden för de olika världsdelarna Emilia Capachero, USA, Ji Guoping, Kina, Hamadou Mandé, Burkina Faso och Ann Mari Engel, Sverige.