Queer voices of Russia

Scensverige arbetar med HBTQ-festival i Ryssland

Scensverige har beviljats stöd från Svenska Institutets program Creative Force för ett samarbete med Side by Side LGBT international film festival i St Petersburg i Ryssland.

Projektet Planning of project Queer voices of Russia syftar till att planera strukturen för större projekt Queer voices of Russia, som vi hoppas sjösätta under 2017.Queer voices of Russia ska samla berättelser  från HBTQ-personer runt om i Ryssland och sätta samman dessa till ett scenkonstverk. Den svenska dramatikern Mattias Brunn kommer att arbeta tillsammans med en rysk journalist för att skapa ett dokumentärt drama med ryska HBTQ-personers vittnesmål om livet och vardagen i Ryssland. Med scenkonsten som medel kan dessa berättelser höras, utan risk för huvudpersonens säkerhet. Målet är att sprida kunskap, fördjupa- och nyansera bilden av ryska HBTQ-personers levnadsvillkor i och utanför Ryssland.