Svenskt tema på Alexandrinskyteatern

Svensk dramatik i St Petersburg

Scensverige är inbjuden att anordna ett svenskt tema på Alexandrinskyteatern i St Petersburg, Ryssland den 17-20 november 2016.

Genom samtal, readings, workshops och presentationer är målet att väcka nyfikenhet och intresse för svensk dramatik med betoning på genus- och funktionalitetsfrågor.

Målet med det svenska temat är att sprida information om svensk scenkonst och vår förhoppning är att detta i slutändan kommer leda till att fler svenska pjäser sätts upp på ryska scener.

Gästspel och workshops med Unga Klara

Unga Klaras konstnärliga ledare Gustav Deinoff kommer att arbeta med  föreställningen De jag egentligen är av Erik Uddenberg tillsammans med den svenska skådespelaren Helena Thornqvist och en rysk skådespelare från Alexandrinskyteatern. Föreställningen kommer att spelas för ryska barn på Alexandrinskyteaterns New stage den 19 november 2016.

Gustav Deinoff kommer också att leda en workshop kring Unga Klaras arbetssätt.

Iscensatta läsningar av svensk dramatik.

Alexandrinskyteatern har valt ett antal svenska pjäser för översättning till ryska och läsning vid iscensatta readings på Alexandrinskyteaterns New stage. I samband med läsningarna kommer flera av dramatikerna att vara på plats för samtal om texterna.

De valda pjäserna är Svårast är det för de värdelösa av Rasmus Lindberg, People respect me now av Paula Stenström Öhman och Medeas Barn av Suzanne Osten och Per Lysander.