Extra årsmöte 11 november i Malmö

Välkommen på extra årsmöte!
På grund av att vi behöver bekräfta ett par beslut en andra omgång som togs på det ordinarie årsmötet tidigare i år blir höstens rådsmöte istället ett extra årsmöte. Det gäller en stadgeändring och ändrade medlemsavgifter. (se nedan i handlingar)

För första gången bjuder vi in våra medlemmar till möte i Malmö!
Den 11 november, kl. 13:00-16:45, Bryggeriteatern på Teaterhögskolan i Malmö.
Extra årsmötet efterföljs av en öppen seminariedel, som arrangeras av Scensveriges utbildningskommitté. Alla är välkomna på seminariet, så sprid gärna till kollegor.

”Två år efter #metoo uppropen – Utbildningskommittén tar pulsen på scenkonsten och Intimacy Directing!

Mural of various female face illustrations.

Uppropen inom scenkonsten satte sökljuset på scenkonstarbetarnas utsatthet i allmänhet och kvinnornas i synnerhet, patriarkala strukturer och maktrelationer – både inom utbildning och på våra arbetsplatser. Sedan dess har arbetsmiljö och studiemiljö stått högt på dagordningen. På arbetsplatserna informerades om policys och handlingsplaner. I större och mindre forum har det samtalats om värdegrund och uppförandekoder för att utveckla och säkerställa arbetsmiljön på arbetsplatser och hos utbildningsordnare. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för Scen och Film gav hösten 2017, sitt partsgemensamma råd i uppdrag att vara ett nav i deras arbete med att motverka och förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Det började också talas om något som hette ”Intimacy Directing” – en metod för att arbeta med intima scener.

Hur ser det ut nu, så här två år efter uppropen? 

Utbildningskommittén bjuder in företrädare från branschen och högskolorna för att ta pulsen på scenkonsten och för att hålla samtalet levande om hur vi tillsammans kan bekämpa trakasserier och kränkande särbehandling. Syftet med eftermiddagen är att vi ska lära av varandra med ambitionen att skapa trygga och inkluderande studiemiljöer och arbetsplatser där alla kan skapa på lika villkor.

Lite hålltider:

Kl. 13:00-13:45 Extra årsmöte
Kl. 13:45-14:15 Fika
Kl. 14:15-15:30 Öppet seminarium: Tre samtal om hur man arbetat efter metoo

  • Det partsgemensamma rådet
  • De fria grupperna
  • Högskolorna

Kl. 15.30-15:45 Paus
Kl. 15:45-16:45 Intimitetskoordinatorn Malin B Eriksson presenterar ”Intimacy Directing” – vad är det och hur går det till?
Kl. 17:00-17:45 Teaterhögskolan i Malmö
Teaterhögskolan i Malmö vill ta tillfället i akt att bjuda in teaterchefer, regissörer och dramaturger till ett samtal med skådespelarstudenterna i åk 1 och 2. Detta för att bredda studenternas kännedom om mångfalden av teatrar i Sverige och som en del i branschorienteringen inför praktikterminen.

Anmäl dig här nedan senast 4 november:

Anmälan Scensveriges extra årsmöte 11 nov 2019 i Malmö

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Handlingar:
Dagordning
Verksamhetsplan
Bilaga.1
Bilaga.2
Bilaga.3
Bilaga.4