Rådsmöte

Rådsmötet är ett av Scensveriges två årliga representantmöten där beslut om organisationens övergripande mål och riktning fattas.

Rådsmötet 2017
Datum: 27 november
Tid: 13.00-13.45
Plats: Stockholms Dramatiska Högskola, Valhallavägen 189 i Stockholm
Anmälan görs här.

I anslutning till Rådsmötet 2017 arrangerar Scensveriges utbildningskommitté ett seminarium på temat ”Praktik, masternivå och residens inom scenkonstområdet”.

Seminarium ”Praktik, masternivå och residens inom scenkonstområdet”
Tid: 14.00-16.30
Plats: Stockholms Konstnärliga Högskola, Valhallavägen 196 (samma lokal som Rådsmötet)

Moderatorer: Catharina Bergil (Högskolan för Scen och Musik i Göteborg) och Simon Norrthon (Institutionen för Skådespeleri, StDH, Stockholms Konstnärliga Högskola)

Paneldeltagare: Monica Milocco (Regionteatern Väst Dans), Måns Lagerlöf (Riksteatern), Nina Höglund (Svenska Balettskolan), Christina Molander (Institutionen för Scenkonst, StDH, Stockholms Konstnärliga Högskola), Gunilla Heilborn (frilansande regissör och koreograf), Anna Lyrevik (Teaterhögskolan i Malmö), Cecilia Roos (Forskningen, Stockholms Konstnärliga Högskola), Johan Forslund (Luleå Tekniska Universitet) och Wille Carlsson (Operahögskolan/SKH).

Detta seminarium är öppet för alla och kostar ingenting att närvara på. Platserna är begränsade, så det är först till kvarn som gäller. Anmälan görs här.