Scenkonst för alla överallt?

Scenkonst för alla överallt?

Arrangeras av Länsteatrarna i Sverige, Riksteatern och Riksteatern ÖstergötlandLouis De Geer Konsert & Kongress
Tisdag 23 maj kl. 15:00-15:45”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” – hur ser det ut på landsbygden?

En kreativ boom pågår runt om i landet fylld av initiativ som ifrågasätter storstadsnormen inom konst och kultur. Utifrån tre föreställningar har vi ett samtal som vill belysa vikten av att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalité ska prägla hela Sveriges utveckling.

De tre föreställningarna är: Fäboland, Riksteatern, Dagbrott, Giron Sámi Teáhter/Riksteatern, Landet inuti, Folkteatern i Gävleborg/Riksteatern

Moderator:
Ulf Thörn, teaterkonsulent Riksteatern Östergötland
Karin Enberg, regissör

Medverkande:
Leif Persson, teaterkonsulent Riksteatern Värmland
Joakim Rindå, verksamhetsutvecklare och regissör Riksteatern
Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Theáhter
Anna Thelin, utvecklingsstrateg/producent Folkteatern i Gävleborg