Konstnärliga rådgivare 2015

Our story 5

Eva Broberg är programläggande producent och curator på Dansens Hus sedan 2008, dessförinnan var hon anställd  som programläggare för scenkonst på Stockholm Kulturhus. 2013 startade hon den internationella dansfestivalen Dans <3 Stockholm och 2011 var hon projektledare för IETM Stockholm. Hon är utbildad curator på Konstfack och har arbetat med film/scenkonstfestivaler i olika storlekar. Älskar det oväntade och konst som överraskar.

Ulrika Josephsson har varit verksam inom scenkonstbranschen i drygt 30 år. Främst som producent men även som scentekniker, regiassistent mm. Hon har bl.a. jobbat på Orionteatern, Romateatern på Gotland, Unga Riks, Rattlestick Theatre i New York mm. På Riks Drama på Riksteatern var hon chefsproducent och delade även på det konstnärliga ledarskapet tillsammans med Lars Norén. Ulrika har också varit VD och Konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg där hon var med och initierade EU-projektet “Cities on stage” som innebar ett konstnärligt produktionssamarbete med teatrar i bl.a. Paris, Bryssel och Madrid.

Kom gärna in med förslag på internationella gästspel via info@scensverige.se.