Handlingar till Scensveriges årsmöte 2023

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning Scensverige 2022

Revisionsberättelse Scensverige 2022

Årsredovisning Scensverige AB 2022

Revisionsberättelse Scensverige AB 2022

Granskningsrapport förtroendevalda revisorer 2022

Valberedningens förslag till ny styrelse 2023-2025

Valberedningens förslag till utbildningskommitté

Instruktion till valberedningen

Motion Dansstationen
Svar från Scensveriges styrelse

Motion Danscentrum Sverige
Svar från Scensveriges styrelse

Motion Danscentrum Sverige och Teatercentrum
Svar från Scensveriges styrelse

Fullmakt

Mejla info@scensverige.se om du har frågor.