Ska praktikanter finansiera scenkonsten?

Ska praktikanter finansiera scenkonsten?

Arrangeras av Dansavdelningen och Skådespelaravdelningen på Teaterförbundet för scen och filmLouis De Geer Konsert & Kongress
Onsdag 24 maj kl. 15:00-15:45Ska praktikanter finansiera scenkonsten?
– Ett seminarium om hur den ideala respektive faktiska praktikplatsen ser ut.

Idag nyttjas praktikanter för att minska kostnaderna för scenkonstprojekt och möjliggöra större ensembler, de får också göra bärande stora roller. Det är ofta en ekonomisk fråga i minst lika hög grad som ett konstnärligt val. Det behövs mer pengar till scenkonstverksamhet, men är det rimligt att lösa detta problem med praktikplatser? Det är en kvalitetsfråga, och bruket av praktikanter upplevs ofta ta anställningsmöjligheter från professionella utövare.

Dessutom: Hur ser egentligen en optimal praktikplats ut, som gynnar både studentens lärande och verksamma professionella utövare i branschen, på golvet liksom politiskt? Lägger skolan ansvar för studietid helt på praktikplatsen, eller ställer den krav som följs upp och utvärderas löpande? Skolorna har gjort olika val vad det gäller praktikens utformning och vissa skolor har valt bort att ha praktik alls. Hur kommer det sig?

Enligt Teaterförbundets praktikavtal (institutionsteateravtalet) ska praktikanter inom regi, koreografi och tekniska designyrken som tex. kostym, ljus, ljud och scenografi erhålla ersättning för arbete som teatern använder i sina produktioner. Detta har sin bakgrund i upphovsrätten. Hur kommer det sig att praktikanter inom de yrkesgrupper som står på scenen inte får ersättning utöver studiebidrag/lån? Vad får det för effekter och konsekvenser för branschen om teatern skulle betala även för dansar- och skådespelarpraktikanter?

Vi pratar om praktikavtalet som det ser ut idag, vilken inverkan det har både på eleven och vår bransch, och vill diskutera med både panelen och publiken hur det rimligen borde se ut. Hur nära eller långt ifrån den ideala praktikplatsen är vi?

Seminariet kommer ledas av moderatorer ur Skådespelar- och Dansavdelningen och ha en panel bestående av 3–5 personer, representanter från yrkesutbildningar, scenkonstinstitutioner och Teaterförbundet. Seminariet inleds med en presentation av innehåll och medverkande och fortsätta med en fråge- och diskussionsdel med panelen samt en avslutande del med öppen diskussion och frågor från publiken.
Moderatorer:
Helena Lundqvist, Dansare och Styrelseledamot i Dansavdelningen
Suzanna Dilber, Skådespelare och Ordförande i Skådespelaravdelningen

Panel:
Erik Gavelin, producent på Uppsala Stadsteater
Monica Milocco, konstnärlig ledare på Regionteater väst, Dans.
Simon Norrthon, prefekt på StDH
Julia Reinhard, jurist på Teaterförbundet.