StM

Ofelia Jarl Ortega

Foto: Elie Iziamo

Blickens makt, både hos Ofelia Jarl Ortega och publiken, är mål och medel i detta skiftande spel. Det timslånga verket är insisterande och krävande. Plågsamt och frätande utspelar sig StM både inne i åskådaren och i dansarens arbete på scenen. Det extrema, glidande formatet gör Jarl Ortegas undersökning utmanande och träffande. Med våra blickars makt skapar hon stor förundran. -Urvalskommittén

I StM är gränsen mellan performer och åskådare inte en skiljelinje utan en öppning. Här är gränslandet en ömsesidig plats för att tala om det undflyende. Det är en plats som pulserar, ger vika och ger betraktarens blick en kropp. StM är ett solo och det senaste verket i en serie där Ofelia Jarl Ortega undersöker blickens dramaturgi som koreografiskt material, och där dansarens frivilliga objektifiering ifrågasätter betraktarens delaktighet. I StM närmar hon sig ämnet från den singulära kroppen, och bekräftar blickens potential som maktverktyg.

“Ofelia Jarl Ortegas sätt att i ”StM” arbeta med sin blick, sin mimik och med tydliga gester ger ett mycket bildrikt verk där inspirationen ser ut att komma lika mycket från helgonbilder som från mer erotiska eller pornografiska bilder. Det är ett musikdrivet solo där begär och lidelse smälter samman, och där den fysiska närvaron i rummet verkligen spelar en roll.– Thomas Olsson, Svenska Dagbladet

KONCEPT, KOREOGRAFI, MUSIK, DANS Ofelia Jarl Ortega KOSTYM & KOREOGRAFI Ofelia Jarl Ortega LJUS Christoffer Lloyd & Ofelia Jarl Ortega DRAMATRURG Frida Sandström RÅDGIVNING MUSIK Tami T SAMPRODUKTION Inkonst, MDT, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain RESIDENS Danscentrum Syd STÖD AV Kulturrådet. Del av Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022) supported by the Creative Europe programme of the European Union