Swedstage 2016

 

Nu efterlyser vi produktioner till Swedstage 2016!

Swedstage 2016 kommer äga rum den 23-25 oktober i Stockholm. Vi söker nu produktioner från hela scenkonstområdet för barn, unga och vuxna som vill vara med och visa upp sig för omvärlden.

Föreställningarna väljs ut av de konstnärliga rådgivarna Ida Burén, Håkan Nordman, Joakim Rindå, Margareta Sörenson i samråd med Teaterunionen och ASSITEJ. Kriterierna för valet är:

– att föreställningen ska vara turnébar och kunna spelas i Stockholm 23-25 oktober
– att föreställningen ska vara tillgängliggjord för en internationell publik
– att producenten ska ha en stor vilja att turnéra utomlands

Deadline för anmälan är den 15 april 2016.

Här kan du anmäla din föreställning.