Tack för din medlemsansökan

Beslut om nya medlemskap fattas av Scensveriges styrelse. Din ansökan kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte. Har du vidare frågor eller vill komplettera din ansökan är du alltid välkommen att höra av dig till oss.