Teatercentrums kongress

Teatercentrums kongress

Arrangeras av TeatercentrumLouis De Geer Konsert & Kongress
Onsdag 24 maj kl.13:45-15:45Kongressen är Teatercentrums högsta beslutande organ och hålls vart tredje år för att behandla den gångna mandatperioden 2014-2016 samt styrdokument och verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. Kongressen väljer ny styrelse och övriga förtroendeuppdrag för mandatperioden 2017-2019.
Endast för Teatercentrums medlemmar. Information: lena.gustafsson@teatercentrum.se