Teaterchefen och den konstnärliga processen

Teaterchefen och den konstnärliga processen

Arrangeras av DramatikerförbundetLouis De Geer Konsert & Kongress
Scenen utanför Hemerycksalen
Fredag 26 maj kl. 17:00-18:45Fyra teaterchefer diskuterar och samtalar kring sin chefsroll i den konstnärliga processen. Om vad de ser som orosmoment, och hur deras erfarenheter av beslutsprocesser ser ut. Vad de har för dialog med sina medarbetare.
Hur ser de på sitt ansvar?
Och den konstnärliga friheten?Moderator: Birgit Hageby

Medverkande:
Marie-Louise Ekman
Frida Röhl
Pontus Stenshäll
Anna Takanen