Tillgänglighetsförteckning lokaler

Här finns en förteckning av vilka lokaler som har hörslinga och vilka lokaler som är rullstolsanpassade.

Lokalinfo (pdf)