Scensveriges hybridårsmöte 2020

HANDLINGAR

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019

Scensveriges årsredovisning 2019
Scensveriges revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag till styrelse och utbildningskommitté

Motion

Fullmakt