VASS – fri scenkonst till många

VASS – fri scenkonst till många

Arrangeras av ResurscentrumLouis De Geer Konsert & Kongress
Fredag 26 maj kl. 15:00-15:45Danscentrum Syd, Teatercentrum Södra och Riksteatern Skåne har sedan 2013 samarbetat i ett turnéprojekt som fått namnet VASS. Syftet är att skapa goda och långsiktiga relationer mellan arrangörer och producenter för att få större spridning av spännande och kvalitativ fri scenkonst i regionen. Arrangörerna kan genom VASS hitta nya publikgrupper och producenterna kan förlänga sina spelperioder.

VASS bedrivs framgångsrikt i Skåne och flera regioner har visat intresse för projektet, vilket öppnar för samverkan mellan regioner och utvecklar konceptet.Medverkande:
Elisabet Ekwurtzel, Riksteatern Skåne
Lars Dahlqvist, Teatercentrum Södra
Lars Garpenfeldt, Danscentrum Syd